Statistika leta 2013

Krsti v župniji Ig v letu 2013 - 57

44 - iz naše župnije; 13 - iz drugih župnij  (na Kureščku)

  5 – iz naše župnije drugod

62 -  vseh skupaj

31 - dečkov – 2012 - 28

31 – deklic – 2012 - 18

     35 - iz cerkvenega zakona – 2012 - 18

      3 - iz samo civilnega zakona – 2012- 7

     24 – nezakonskih – 2012 - 23

 PRVOOBHAJANCI: 32

Leta 2012 ni bilo prvega obhajila: prehod iz 2. v 3. razred osnovne šole.

 BIRMANCI: 17 -  10 fantov, 7 deklet

 POROKE:  6

 POGREBI: 32

25 - pokopanih na Igu, 4 na Žalah, 1 na Viču, 2 na Škofljici,. Od teh sta dve bivali zunaj župnije Ig, grob pa imajo na ižanskem pokopališču. Iz župnije jih je torej 30. Civilnih pogrebov 2.

MOŠKI – 16 cerkveno pokopanih + 1 otrok, star 2 leti in 8 mesecev in dva dni = 17 - najstarejši 91 let, najmlajši 31 let, povprečna starost je 72,5 – otrok ni vštet.

ŽENSKE - 15 cerkveno pokopanih - najstarejša 94 let, najmlajša 47 let, povprečna starost 79

Na srečanje s Stvarnikom je bilo pripravljenih 13 umrlih. To pomeni, da so prejeli vse zakramente sveto spoved, maziljenje in obhajilo. 1 je bil samo maziljen, 9 so v prejemalo zakramente. Upamo, da so bili pripravljeni na odhod. 9 jih je umrlo neprevidenih, kar pomeni brez zakramentov zaradi nagle smrti ali ker jim domači niso poskrbeli za zakramente. Še vedno obstaja strah poklicati duhovnika, ko nekdo nevarno zboli. Zakrament svetega maziljenja ni dan za smrt, ampak za dušno in telesno zdravje, za lajšanje bolečin, za odpuščanje grehov ali vsaj zato, da človek bolezen sprejme in z njo lažje živi. Upam, da se bo naš odnos do zakramenta bolniškega maziljenja spremenil, saj je to zakrament življenja in ne smrti.

Statistika za leto 2013 je pozitivna. V župniji je bilo 12 krstov več kot umrlih.

 6.    OBHAJIL je bilo razdeljenih 40.000,v župniji približno 20.000 in na Kureščku 20.000

   

    7.   DOGODKI

 •   Enotedenski oratorij od ponedeljka 1. do nedelje 7. julija, ki se ga je udeležilo čez 70 otrok, sodelovalo pa 25 animatorjev.

 •   Žegnanje na Visokem 18. avgusta in blagoslovitev vseh obnovitvenih del.

 •   Žegnanje na Kureščku 25. avgusta – je vodil upokojeni koprski škof, msgr. Metod Pirih

 •   DAN ŽUPNIJE - Velik dogodek za župnijo je bil tudi Dan župnije 16. junija 2013 v Iški Loki. Ker je Iška Loka edina vas, ki nima cerkve, se je sv. maša darovala v šotoru. Hvaležen sem vaščanom za izvedbo in organizacijo dneva župnije. Del ofra je šel za stroške in drugi del pa je bil namenjen za obnovo kapelice sv. Križa.

 •   Kapelico svetega Križa sta obnovila akademski slikar Lojze Čemažar, ki je naredil fresko poslikavo in njegov sin Lojze Čemažar mlajši, ki je obnovil zidne površine na zunanjščini in notranjščini. Granitni tlak v kapelici je položil g. Stane Uršič, lična dvokrilna vrata pa Jože in Gregor Švigelj. Blagoslovil pa ižanski župnik Jože Pozderec. Blagoslov je bil v nedeljo 17. novembra 2013.

 •  Tudi letos smo imeli tridnevno pripravo na praznovanje župnijskega zavetnika sv. Martina (11.11.):

 •  V četrtek (8.11.), so se zbrali naši ostareli in bolni sestre in bratje. Sv. mašo in nagovor je imel g. Ivan Turk SDB. Med sv. mašo smo 25 vernikom podelili tudi zakrament bolniškega maziljenja, po maši pa je bila zanje pogostitev in družabno srečanje v naši učilnici. Tega sta pripravila Tomaž in Marjana Jamnik in člani ŽK. Druge, ki niso mogli priti v cerkev, sta župnik in kaplan obiskala na domu

 •  V petek (9. 11.) je bilo srečanje za mladino. Maševal in nagovoril jih je misijonar na Madagaskarju, g. Janez Krmelj, ki je tudi maševal.

 •  V soboto (10. 11.) je bilo celodnevno češčenje. Ob 16.30. uri smo z litanijami, zahvalno pesmijo in blagoslovom sklenili češčenje, ob 17.00 pa imeli sv. mašo za zakonske jubilante Mašo je vodil župnik. Zbralo se je 25 zakonskih parov. Vabila in spominsko plaketo sta pripravila zakonca Marjana in Tomaž Jamnik.

 •   Žegnanje (11.11.) v župnijski cerkvi: Sv. mašo ob 8. uri je vodil župnik, glavno slovesnost ob 10. uri pa g. Metod Ogorevc SDB, nekdanji ižanski kaplan, sedaj voditelj mladinskega centra v Celju. Pri sv. maši je pel cerkveni pevski zbor, okrepljen s solisti, pod vodstvom Igorja Kovačiča in ob spremljavi Lucije Podržaj. Po blagoslovu je bilo družabno srečanje in pogostitev.

 •   Zelo lepe jaslice so nam letos pripravili: Blaž in Tomaž Jamnik, Jože Bevc, Slavko Blatnik, Robi Selan in Franc Štefančič. Smreke sta poskrbela Janez Debevec in Anton Balant.

         

     8.  OPRAVLJENA DELA:

 

 •   KREMENICA – cerkev sv. Urha in sv. Valentina. Narejene so bile stopnice in tlakovana pot do vhoda v cerkev. Hvala g. Tonetu Zgoncu in Kremenčanom

 •   KUREŠČEK – prebeljena fasada in notranjščina cerkve Kraljice miru.

 •   MATENA – mežnija je bila priključena na kanalizacijo. 

 •   VISOKO - cerkev sv. Nikolaja, škofa - obnovljen krilni oltar, vendar še ni nameščen. Obnova vaške kapelice.
   

 

    9. NAČRTI ZA LETO 2014:

 

 •    Župnijska cerkev: Dokončati obnovo kamnitega oltarja v kapeli Sv. Družine in obnova dveh vhodnih vrat.

 •    Obnova cerkve vstalega Kristusa na pokopališču – sanacija zidov, fasada in ureditev notranjosti;

 •    Obnova kinodvorane in kaplanije

 •    Dobravica: obnova notranjosti cerkve

 •    Matena: obnova freske na zunanji steni

 •    Iška vas - Sveti Mihael: obnova fasade

 •    Visoko: restavracija stranskega krilnega oltarja!

 

NEKATERI POMEMBNI CERKVENI ČASI IN PRAZNIKI V LETU 2014

 •   SVETI JANEZ BOSKO:

            Sobota 25. 1. 2014 - oratorijski dan za otroke pred praznikom sv. Janeza Boska

            Nedelja 26. 1. praznovanje sv. Janeza Boska

            Petek 31. 1. slovesno praznovanje sv. Janeza Boska, duhovnika in ustanovitelj salezijancev in hčera Marije Pomočnice, zavetnika mladine.

 •   SVEČNICA - nedelja 2. 2. – svečnica – darovanje sveč za cerkev

 •   PEPELNICA - sreda, 5. marec – pepeljenje in začetek postnega časa

 •   POSTNI ČAS

            Molitev križevega pota v postnem času: v nedeljo in petke v župnijski cerkvi in v cerkvi Kraljice miru na Kureščku;

            ob petkih pa tudi v cerkvi sv. Križa v Iški vasi

            1. POSTNA NEDELJA - 9. marec.

            2. POSTNA NEDELJA – papeška - 16. marec

            3. POSTNA NEDELJA – 3. marec

            Torek 25. marec - GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI - slovesni praznik

            4. POSTNA NEDELJA, 30. marec - pri maši ob 10.00 praznovanje materinskega dne

            5. POSTNA - TIHA NEDELJA – 6. april, pri obeh mašah priložnost za sveto spoved

            Spovedovanje otrok bo v tednu od tihe do cvetne nedelje

 •   VELIKA NOČ

            CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA, 13. april – blagoslov butar in zelenja.

            Veliki četrtek 17. april;

            Veliki petek 18. april;

            Velika sobota 19. april

            VELIKA NOČ - 20. april – ob 8. uri vstajenska procesija in sv. maša, ob 10.30 druga praznična sv. maša,

            na Pijavi Gorici praznična sv. maša ob 10. uri

            VELIKONOČNI PONEDELJEK, 21. april – ob 10. uri žegnanje pri sv. Juriju

            2. VELIKONOČNA NEDELJA, BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA - 27. april. – ob 10. uri žegnanje pri sv. Križu v Iški vasi

 •    ŠMARNICE

            Četrtek, 1. maj, sv. Jožef Delavec, začetek šmarnic, vsak dan ob 19. uri.

            3. VELIKONOČNA NEDELJA – sv. Florijan, mučenec, zavetnik gasilcev, 4. maj

            4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA IN DUHOVNIH POKLICEV, 11. maj

            5. VELIKONOČNA NEDELJA, 18. maj

            Sobota, 24. maj, Marija, Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj

            6. VELIKONOČNA NEDELJA – nedelja turizma, 25. maj – prvo obhajilo

 •     Prošnji dnevi – ponedeljek 26. maj; torek 27. maj; sreda 28. maj

 •     VNEBOHOD - četrtek 29. maj.

 •     BINKOŠTI – 8. junij

 •     NEDELJA SV. TROJICE – nedelja 15. junij – sklep veroučnega leta

 •     SV. REŠNJE TELO IN KRI – TELOVO – četrtek 19. junij – ob 19. uri sv. maša in telovska procesija

 •     12. NEDELJA MED LETOM, 22. junij

 •     ORATORIJ od ponedeljka 30. junija do nedelje 6. julija, sklep

 •     SV. PETER IN PAVEL, 29. junij – posvečenje novih duhovnikov

 •     ADVENT

            - 1. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA KARITAS - 30. november

            - Prihod sv. Miklavža, petek 5. decembra

            - Brezmadežno spočetje Device Marije, ponedeljek 8. december

            - 3. ADVENTNA NEDELJA, 14. december

            - torek, 16. december - začetek božične devetdnevnice

            - ADVENTNA NEDELJA – 21. december

            - BOŽIČNICA – SVETI VEČER, sreda 24. decembra

            - BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO, četrtek 25. december

            - Sveti Štefan, diakon, prvi mučenec – Dan samostojnosti, petek 26. december
 

 •      Krščevanje otrok je zadnjo nedeljo v mesecu, priprava staršev in botrov na krst otroka v četrtek pred zadnjo nedeljo, vpis otroka že prej.

 •      Nabirka prve nedelje v mesecu bo še naprej namenjena za obnovo naših cerkva in za dvorano in kaplanijo.

 

        Bogu hvala za vse in vam dragi verniki za razumevanje in pomoč. Posebej bi rad izrekel zahvalo: g. Janezu Žerovniku, kaplanu, g. Antonu Koširju, Marjanu Lamovšku, ki mašuje ob nedeljah na Pijavi Gorici, katehistinjam s. Marti in s. Anici, ministrantom, organistom: g. Igorju Kovačiču in mešanemu pevskemu zboru, g. Simonu Hočevarju in Klavdiji Hočevar in pevskemu zboru, gospe Miri Gantar, g. Žigu Glavanu, Luciji Podržaj, g. Mirku Mrzelu in mladinskemu pevskemu zboru Magnificat, Petri in Maruši in otroškemu zboru, ključarjem, članom ŽPS, gospe Marjani in g. Tomažu Jamnik in ge. Ani Podržaj in sodelavcem ŽK za organizacijo srečanja naših starejših bratov in sester in za pošiljanje čestitk za obiske za praznike, za srečanje zakonskih jubilantov, sodelavcem ŽK, Romanu Smoletu za organizacijo pritrkovanja in vsem pritrkovalcem, čistilkam in krasilkam cerkve, našim trem skrbnim gospodinjam, molitveni skupini, zakonskima skupinama, ki se zbirata enkrat mesečno, skavtom in vsem animatorjem oratorija ter vsem za vse vaše darove za cerkev in za duhovnike. Bog plačaj.