Statistika leta 2006

KRSTI: 44 – dečkov 24, deklic 20 ; 32 iz naše župnije, 12 iz drugih župnij  (na Kureščku in v župniji). Vsi krščeni iz naše župnije 32.

 

 PRVOOBHAJANCI: 21 (9 dečkov, 10 deklic, 2 odrasli osebi)

 

 BIRMANCI: 2 odrasla fanta

 

 POROKE:  19 (16 iz župnije in  od drugod )

 

 POGREBI: 27 cerkvenih, 1 civilni, skupaj 30 umrlih iz župnije; moških 13, žensk 14; povprečna starost cerkveno pokopanih 70,7 (moški 70,8; ženske 70,6); 9 previdenih, 5 jih je redno ali občasno prejemalo zakramente, 13 neprevidenih .  V letu 2006 so bili 3 krsti več kot pogrebov.

 

 

OBHAJILA:

 •  Ig - okrog 25.000

 •  Kurešček - okrog 40.000

Skupaj okrog 65.000.

OPRAVLJENA DELA:

PIJAVA GORICA – končano je retuširanje kipov in oltarja (pri tem nam pomaga Občina Škofljica).

KREMENICA - predelava mehanizma za zvonenje.

         KUREŠČEK – pripravljeni načrti in pridobljeno dovoljenje za nadomestno gradnjo kaplanije na Kureščku.

         IŠKA  - Obnovljena notranjščina in zunanjščina cerkve (občina Ig, od lesa in zbrana sredstva prebivalcev Iške).

         SARSKO - narejena dovozna cesta, nova kritina, strelovod in fasada (občina Ig, sponzorji in verniki s svojim delom in prispevki).

          ŽUPNIJSKA CERKEV IG - v teku je obnova kritine na zvoniku.

 

Druge dejavnosti:

 •   Koledniki

 •   Izdelovanje adventnih venčkov

 •   Marijo nosijo

 

 •   Velik dogodek je bil ponovno duhovni seminar na Kureščku, ki ga je vodil p.James Manjackal. 

 •   V veselje nam je nova molitvena skupina.

 •   V oktobru je pričela delovati nova zakonska skupina.

 •   Ustanovljena je skavtska skupina

 • Drugič smo v župniji organizirali Dan župnije 3. 9. 2006 v Iški.  Lepa udeležba.

 

 

NAČRTI ZA LETO 2007:

-         Župnijska cerkev Ig: dokončanje nove kritine na zvoniku, obnova klopi, spovednic in centralnega ogrevanja

-         Dobravica: Obnova zvonika in fasade

-         Matena: obnova zvonika in fasade

-         Sarsko: Obnova notranjosti cerkve

 •  Nabirka prve nedelje v mesecu bo namenjena za obnovo cerkve.

 •  Velika noč - nedelja 8. aprila - vstajenska procesija ob 8,00, druga sveta maša ob 10,30. 

 •  Prvo obhajilo - nedelja 20. maj, ob 10.00.

 •  Sveta birma - nedelja 3. junija

 •  Krščevanje otrok na zadnjo nedeljo v mesecu, priprava staršev in botrov v četrtek pred zadnjo nedeljo, vpis otroka že prej.