Statistika leta 2005

KRSTI: 44 – dečkov 21, deklic 21 in dve odrasli ženski osebi; 33 iz naše župnije, 11 iz drugih župnij  (na Kureščku + 1 v župniji), 2 otroka iz naše župnije sta bila krščena drugod. Vsi krščeni iz naše župnije 35.

 

 PRVOOBHAJANCI: 28 (13 dečkov, 14 deklic, 1 odrasla oseba)

 

 BIRMANCI: 64  (32 fantov, 31 deklet in 1 odrasla oseba)

 

 POROKE:  14 (10 iz župnije in 4 od drugod na Kureščku)

 

 POGREBI: 24 cerkvenih, 2 civilna, skupaj 26;moških 10, žensk 14; povprečna starost cerkveno pokopanih 79 (moški 78; ženske 80); 9 previdenih, 8 je redno ali občasno prejemalo zakramente, 7 neprevidenih .  V letu 2005 je bilo 9 krstov več kot pogrebov.

OBHAJILA:

 •  Ig - okrog 26.500

 •  Kurešček - okrog 39.500

Skupaj okrog 66.000.

TISK:

 •  DRUŽINA: 45 (niso všteti naročniki po pošti)
 •  OGNJIŠČE: 35
 •  MISIJONSKA OBZORJA: 2
 •  MOHORJEVE KNJIGE: 5
 •  MAVRICA: 3
 •  NAŠA ŽUPNIJA: od 450 – 500 izvodov
 •  BOŽJA BESEDA za vsako nedeljo: 50
 •  BOŽJA BESEDA DANES: 5
 •  SALEZIJANSKI VESTNIK 50

 

OPRAVLJENA DELA:

PIJAVA GORICA – končano je retuširanje fresk v prezbiteriju, v restavraciji so kipi in oltar (pri tem nam pomaga Občina Škofljica). Nov kor in nove orgle.

KREMENICA - obnovljena in blagoslovljena fasada na cerkvi sv. Urha (s pomočjo Občine Ig in KS)

         KUREŠČEK – kapela v Planinskem domu.

 

Druge dejavnosti:

 •   Izdelovanje adventnih venčkov – 296.500 SIT za župnišče

 •   Marijo nosijo: Staje ves advent, Ig, v božični devetdnevnici pa Iška vas, Matena in Sarsko.

 •   Koledniki

 •  Velik dogodek za župnijo in za celotno Slovenijo je bil duhovni seminar v mesecu juliju na Kureščku, ki ga je vodil karizmatični p. James Manjackal iz Indije. Udeležba okrog 8 tisoč ljudi. Veliko molitve, spovedi in obhajil.

 •  Prvič smo v župniji organizirali Dan župnije 4. 9. 2005 v Iški.  Lepa udeležba

 •  V župniji je birmansko bogoslužje vodil pokojni škof Jožef Kvas.

 

 

NAČRTI ZA LETO 2006:

-         Zvonik župnijske cerkve: nova kritina in beljenje

-         Iška: Vezava, streha, zvonik, notranjost in elektrifikacija

-         Matena: obnova zvonika in fasade

-         Pijava Gorica: dokončanje obnove oltarja, po možnosti obnova centralnega ogrevanja

-         Sarsko: Obnova fasade

 •  Nabirka prve nedelje v mesecu bo še naprej namenjena za povrnitev dolgov za obnovo župnišča.

 

 •  Krščevanje otrok na zadnjo nedeljo v mesecu, priprava staršev in botrov v četrtek pred zadnjo nedeljo, vpis otroka že prej.

   

 •  Prvo obhajilo - nedelja 21. maj, ob 10.00.